PL EN
Acta Silvestria jest czasopismem naukowym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Stanowi kontynuację rocznika Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie o tytule Acta Agraria et Silvestria ser. Silvestris, wydawanego nieprzerwanie od 1961 roku. W roku 2019 tytuł Acta Agraria et Silvestria ser. Silvestris został zmieniony na Acta Silvestria.

Bieżący numer

2020 vol. LVII
 
 
Journals System - logo
Scroll to top