PL EN

Historia

 
Czasopismo Acta Agraria et Silvestria powstało w 1961 roku jako czasopismo Komisji Nauk Rolniczych i Leśnych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie. W Komitecie Redakcyjnym zasiadali wówczas profesorowie: Zygmunt Ewy, Jerzy Fabijanowski, Tadeusz Gieruszyński, Tadeusz Lityński, Halina Pigoniowa, Tadeusz Ruebenbauer, Julian Sawicki i Władysław Szafer. Redaktorem naczelnym był Tadeusz Lityński, a redaktorem serii Leśnej Jerzy Fabijanowski (funkcję tę sprawował do 1996 roku). W tym czasie Jerzy Fabijanowski był pracownikiem Zakładu Badań Leśnych PAN, a od 1968 roku pełnił funkcję kierownika Katedry Szczegółowej Hodowli Lasu Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Od 1997 roku redaktorem serii był prof. dr hab. Andrzej Jaworski, kierownik tej samej Katedry Akademii Rolniczej, późniejszego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Po przejściu prof. A. Jaworskiego na emeryturę w 2014 roku funkcja redaktora została przekazana dr. hab. Jerzemu Skrzyszewskiemu, kierownikowi Zakładu Szczegółowej Hodowli Lasu tej samej uczelni, a sekretarza redakcji Pani mgr inż. Ewie Wojciechowskiej-Przepłata. W całej swej historii czasopismo było ściśle związane ze środowiskiem naukowym leśników krakowskich, a w szczególny sposób z Wydziałem Leśnym Uniwersytetu Rolniczego. Acta Agraria et Silvestria ser. Silvestris ukazywały się jako rocznik. W pierwszych numerach tego czasopisma prace publikowali m.in. prof. Tadeusz Gieruszyński, prof. Kazimierz Zarzycki, prof. Franciszek Krzysik, prof. Bolesław Adamczyk. Publikowano również rozprawy habilitacyjne i doktorskie. Czasopismo zachowało ciągłość wydawniczą w całej historii swego istnienia.
 
Journals System - logo
Scroll to top