PL EN

O czasopiśmie

 
Acta Silvestria jest czasopismem naukowym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Stanowi kontynuację rocznika Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie o tytule Acta Agraria et Silvestria ser. Silvestris, wydawanego nieprzerwanie od 1961 roku. W roku 2019 tytuł Acta Agraria et Silvestria ser. Silvestris został zmieniony na Acta Silvestria. Przekształcenie czasopisma Acta Agraria et Silvestria series Silvestris w czasopismo Acta Silvestria – zadanie finansowane w ramach umowy 586/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.. Roczniki, od 2005 roku, są dostępne w formie plików PDF na tej stronie w zakładce Wcześniejsze numery.

W Acta Silvestria publikowane są oryginalne prace naukowe oraz prace przeglądowe w dyscyplinie nauk leśnych oraz w zakresie związanym ze środowiskiem leśnym w dyscyplinach nauk biologicznych oraz o Ziemi i środowisku.

Prace mogą być publikowane w języku polskim i/lub angielskim. Pełnym tekstom wydawanym tylko w języku polskim towarzyszą abstrakty i streszczenia w języku angielskim. Czasopismo ukazuje się jako rocznik. Prace są recenzowane, obowiązuje double-blind review process (tzn. autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości).

Wersją główną (pierwotną) czasopisma jest wersja papierowa.

Acta Silvestria jest czasopismem o otwartym i bezpłatnym dostępie do pełnych tekstów wszystkich publikacji za pośrednictwem strony internetowej. Wszystkie artykuły są udostępniane zgodnie z licencją Creative Commons CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa − wykorzystanie niekomercyjne − brak utworów pochodnych).

Więcej o czasopiśmie Acta Agraria et Silvestria ser. Silvestris zobacz zakładka Historia czasopisma
 
Journals System - logo
Scroll to top