PL EN

Wydawca

 
Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel.: 12 662 51 57
tel./faks: 12 662 51 59
e-mail: wydawnictwo@urk.edu.pl

Journal system został sfinansowany z zadania – Stworzenie internetowego systemu zarządzania czasopismem naukowym Acta Silvestria będącego kontynuacją Acta Agraria et Silvestria series Silvestris – zadanie finansowane w ramach umowy 586/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 
Journals System - logo
Scroll to top