PL EN

Redakcja

 

Redaktor Naukowy


Jerzy Skrzyszewski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska

Zainteresowania: wykorzystanie ilościowych i jakościowych cech drzew do oceny żywotności i wartości hodowlanej drzewostanów; określanie zależności między cechami biometrycznymi drzew i cechami ich otoczenia a wzrostem i rozwojem jodły, świerka, buka, modrzewia i dębu; optymalizacja zabiegów hodowlanych pod kątem produkcyjności, jakości produkowanego surowca oraz odporności drzewostanu na szkody abiotyczne; analiza dynamiki rozwoju systemów korzeniowych drzew leśnych w okresie młodocianym oraz jej wpływu na wzrost i żywotność w wieku dojrzałym; badania nad przydatnością hodowlaną ekotypów drzew leśnych; przebudowa drzewostanów.

Rada Programowa (Editorial Board)


Tadeusz Andrzejczyk, Poznań University of Life Sciences, Poland
Andrej Bončina, University of Ljubljana, Slovenia
Felipe Bravo, Instituto Universitario de Gestión Forestal Sostenible, Spain
Lluís Coll, School of Agrifood and Forestry Science and Engineering, Spain
David Forrester, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, Switzerland
Anna Gazda, University of Agriculture in Krakow, Poland
Andrzej Jaworski, University of Agriculture in Krakow, Poland
Stanisław Małek, University of Agriculture in Krakow, Poland
W.L.(Bill) Mason, Northern Research Station, UK
Renzo Motta, University of Turin, Italy
Stanisław Orzeł, University of Agriculture in Krakow, Poland
Maciej Pach, University of Agriculture in Krakow, Poland
Sanja Perić, Croatian Forest Research Institute, Croatia
Quentin Ponette, Faculty of Bioscience Engineering & Earth and Life Institute, Belgium
Milan Saniga, Technical University in Zvolen, Slovakia
Janusz Sowa, University of Agriculture in Krakow, Poland
Peter Spathelf, Eberswalde University, Germany
Dejan Stojanović, University of Novi Sad, Serbia.
 
Journals System - logo
Scroll to top